ארכיון תגית: דביאן

איך לעבוד עם דביאן בשרת פרוקסי עבור apt

כאשר רוצים להשתמש בשרת פרוקסי עם דביאן עושים את הצעדים הבאים:

1)שרוצים להשתמש בשרת פרוקסי עבור apt צריך להוסיף את ההגדרה

Acquire { http::proxy "http://username:password@proxy_server_ip:port/" }

2) אם הקובץ לא קיים את צריכים לבנות אותו ולתת הגדרות לשרת שכזה שתחליטו