ארכיון תגית: המרה לpdf

שינוי כיוון הדף

שרוצים לשנות כיוון דף במסמך כיתוב עושים את הדברים הבאים:

 1. הולכים לתפריט עיצוב

 2. שנפתחת תיבת הדושיח הולכים ללשונית עמוד

 3. ושם אפשר לשנות את נתוני העמוד

  כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

איך יוצרים טבלה במסמך כיתוב

שאתם רוצים ליצור טבלה הולכים לסרגל הכלים של מסמך כיתוב ושם לוחצים על הוספת טבלה

או הולכים לתפריט טבלה>בחירה

ובוחרים בשורות או בעמודות

אפשרויות טבלה

כאשר יצרתם טבלה ועמדתם בתוך אחד התאים

יופיע סרגל אם אפשרויות טבלה שהם:

 1. בשביל לשנות גובה טבלה או להוסיף שורה תעמדו אם העכבר על יד השורה של הטבלה ותגררו

 2. הוספת עמודות – תלכו לתפריט טבלה>הכנסה ושם תוכלו להוסיף עמודות לטבלה

 3. להוסיף שורה – תלכו לתפריט טבלה

  א)לאחר מכן להכנסה

  ב) ותופיע תיבת דושיח בה תקלידו כמה שורות ברצונכם להוסיף

  4) מחיקת שורות – ללכת לתפריט טבלה

  א) מחיקת שורות

  ב) אותו דבר כאשר רוצים למחוק עמודות

  עיצוב הטבלה

  שרוצים לעצב את הטבלה

  עומדים העכבר בתוך הטבלה

  א) לוחצים לחצן ימני עם העכבר בתוך הטבלה

  ב) הולכים לטבלה

  ג) נפתחת תיבת דושיח בשם עיצוב טבלה

  כל הזכויות שמורות לזיו לפיד