ארכיון תגית: פונקציות גיליון אלקטרוני

רווח=הכנסות-הוצאות

איך מסכמים רווח
שמבקשים מאיתנו לסכם רווח מתוך הכנסות פחות הוצאות
אנחנו נעשה את השלבים הבאים:
נסמן את התא בו אנחנו מעוניינים לבצע את החישוב
נלך לfx
תיפתח תיבת הדו-שיח של שרת הפונקציות
נסמן את פונקציית sum
נסמן את התא מתוך ההכנסות שאנחנו מעונינים לחשב
נוסיף את הסימן –
ונסמן את התא של ההוצאות
ונלחץ על אישר
איך מסכמים הכנסות והוצאות
1) נסמן את התא של שאנחנו מעוניינים לחשב מתחת לטבלת הוצאות
2) נלך לfx
3) תפתח תיבת הדו-שיח של שרת הפונקציות
4) נסמן את התא של ההכנסות
5) נוסיף לו סימן חישוב
6) נסמן את התא של ההוצאות
7) נלחץ על אישור
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

קיבוע תאים בשילוב f4

אם אנחנו מעוניינים לחשב מע"מ,דולר, אחוזים ועוד
אפשר בנוסף לפעולת החישוב הראשונה
לשלב פעולת חישוב משולבת עם מקש4 f ופונקציית sum
איך עושים זאת:
בונים גיליון נתונים
כותבים בעמודה נפרדה את שער הדולר
מסמנים את התא שרוצים לחשב
הולכים לשרת הפונקציות fx
מסמנים את התא הראשון שרוצים לחשב ולוחצים על מקש f4
לאחר מכן עומדים ליד התא שהתהפך בשורת של הפונקציות לדולר ולוחצים על*
ומסמנים את התא של שער הדולר
ולוחתצים על אישור
דוגמה איך זה אמור להיראות: d5*4.71
אם שילוב מקש f4
תינתן התוצאה
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

פקודת if מקוננת

פקודת if מקוננת פקודה שמחזירה את הערך מאחד התנאים שבאים מחשבים
וגם מאפשרת שילוב של מספר פונקציות
איך עושים זאת:
הולכים לשרת הפונקציות (fx)
הולכים לפונקציית if
לוחצים על נקסט
בוחרים תא שרוצים לחשב
ומתחת בוחרים עוד תאים שמעוניינים לחשב
ואז לחיצה על אישור ומתקבלת התוצאה
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

פיצול קבצים של גיליון אקסל

אם אתם רוצים לפצל גיליון אקסל למספר קבצים
תוכלו לקרוא ולעשות זאת דרך הקישור הבא:
http://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/260206-how-split-one-excel-spreadsheet-into-several-files.html
הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

פונקצית pv

פונקציית pv היא פונקצייה שמיועדת לחישוב לקיחת הלוואות וכדומה
איך עובדים איתה:
1) בונים גיליון שאמור להיות מחולק ל3
2) ברשומה של התא סכומים של ההלוואות
3) בעמודה השניה אחוז הריבית שבה נלקחת ההלוואה
4) בעמודה השלישית לכמה חודשים אתם מעמידים את ההלוואה
5) אחרי שעשיתם את כל השלבים האלה:
6) תגשו לאשף הפונקציות ותחפשו את פונקציית pv
7) תלחצו על נקסט
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

פונקצית len

אם אתם רוצים לספור תווים בתא אחד
אתם צריכים להשתמש בפונקציית len
איך עובדים איתה
בונים גיליון נתונים שמורכב משמות של אנשים וכדומה
עומדים מתחת לעמודה הראשונה של השמות שאותה ברצוננו לחשב
הולכים לשרת הפונקציות fx
מסמנים את הפונקציה len
ולוחצים על אישור
שנפתחת תיבת הדו-שיח של הפונקציה מסמנים את התא עם התווים (אותיות)
ולוחצים על אישור
דוגמה: len=a17+5
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

פונקצית and

פונקצית and היא חלק מפונקציות שעשויות לפתח משפטי תנאי
ואיך מפעילים אותה:
1) עושים גיליון נתונים
2) הולכים לאשף הפונקציות
3) בוחרים את פונקציית and ולוחצים על next
4) ואז בוחרים את הנתונים אבל צריך לשים בין התאים שבוחרים את הסימנים גדול>קטן>שווה
5) ברגע שתלחצו על אישור תקבלו עם זה אמת או שקר

פונקציית pivot table

פונקציית פיבוט מאפשרת להכפיל בטבלות ציר ולחשב בטבלאות ציר
אפשר להגיע אל הפונקציה דרך תפריט נתונים דו"ח
צריך לעקוב אחרי ההגדרות על מנת לחשב את טבלאות הציר
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

פונקציית min

פונקציית min היא פונקציה שמחשבת מינימום מתוך ממוצע של מספרים ונותנת לנו את המספר המינימאלי
איך עובדים איתה
בונים גיליון נתונים
הולכים לשרת הפונקציות fx
מסמנים את פונקצית min
שנפתחת תיבת הדו-שיח של הפונקציה
מסמנים את התא הראשון
עומדים ליד התא שסומן בתיבת הדו-שיח של הפונקציה ומסמנים :
והולכים ומסמנים את התא השני
ולוחצים על אישור
ומקבלים את התוצאה הנמוכה
לדוגמה:a1:c1
כל הזכויות שמורות לזיו לפיד